Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepţi modul în care folosim aceste informaţii. Află mai multe aici

X

Prin Strategia Europa 2020, România și-a asumat obiectivele formulate la nivelul UE. Acestea presupun construirea unei economii bazate pe dezvoltarea cunoașterii și a cercetării, pe creșterea nivelului de producere a inovațiilor (a produselor care au un caracter inovator), precum si pe creșterea nivelului de difuzare a inovației. Aceste obiective au în vedere câștigarea, de către țările membre, a unui avantaj competitiv pe piața globală.
În acest context, evoluția exportului produselor high-tech, în ultimii ani și relativ la țările din regiune, arată în ce măsură România urmează obiectivele de dezvoltare asumate.

grafic art 79

Sursa datelor: Eurostat, 2018
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tin00140

Graficul de mai sus arată evoluția (în ultimii 10 ani) acestui indicator în România și în țările din regiune, prin comparație cu media europeană. Remarcăm faptul că, în afară de Ungaria, care înregistrează un nivel relativ ridicat de exporturi de produse high-tech (fiind, până în 2013, peste nivelul european), Polonia, România și Bulgaria înregistrează exporturi relativ reduse de produse high-tech (în jurul sau sub valoarea de 10% din totalul exporturilor). Este iImportant de menționat faptul că, deși România a cunoscut o creștere semnificativă a exportului de produse high-tech între anii 2009-2011, ulterior, țara noastră a înregistrat valori mai mici ale acestui indicator în perioada 2012-2014, apoi o revigorare ușoară în perioada 2015-2016 și o altă scădere în 2017. Per ansamblu, dintre țările din regiune, doar Bulgaria a exportat în anul 2017 mai puține produse high-tech decât România, în timp ce Polonia, dar mai ales Ungaria, au avut un nivel superior de exporturi pe această categorie de produse.

Graficul și interpretarea au fost puse la dispoziție de Loredana Ivan, Alina Bârgăoanu și Raluca Buturoiu, membri în echipa proiectului „Starea Naţiunii”.
www.starea-natiunii.ro