Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepţi modul în care folosim aceste informaţii. Află mai multe aici

X

Semnalam anterior faptul că asistăm la o situație paradoxală în ceea ce privește două componente semnificative ale sectorului digital – rata de pătrundere a internetului în gospodării și numărul de utilizatori de internet. În timp ce statisticile oficiale arată o creștere semnificativă a ratei de pătrundere a internetului în gospodăriile din România, datele de percepție plasează România pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de persoane care utilizează internetul zilnic. În acest context, este interesant de urmărit care este situația referitoare la ponderea utilizatorilor de internet, pe regiuni de dezvoltare.

grafic art 65

Sursa datelor: Eurostat, 2018

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_r_iuse_i&lang=en

Legendă: Indicatorul desemnează proporţia persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16-74 ani, din totalul populației, care folosesc regulat internetul (cel puțin o dată pe săptămână).

 

Datele din graficul de mai sus arată că există decalaje interregionale semnificative în ceea ce privește proporția persoanelor care folosesc regulat internetul. Observăm că, în perioada 2008-2017, diferențele interregionale privind utilizarea internetului s-au adâncit, regiunile dezvoltate (cum ar fi București-Ilfov) având un număr semnificativ mai mare de utilizatori de internet decât cele mai puțin dezvoltate (cum ar fi Sud-Muntenia, Nord-Est și Sud-Est). Aceste discrepanțe se transpun în oportunități diferite pentru populația care trăiește în aceste regiuni, în termeni de acces la informație, acces la piața forței de muncă sau acces la resurse digitale în general. Regiunile Vest și Nord-Vest sunt, de asemenea, regiuni dezvoltate economic care dețin o pondere ridicată de persoane care utilizează regulat internetul. În acest context, trebuie menționat faptul că, deși ponderea utilizatorilor de internet a înregistrat o evoluție în ultimii ani, decalajul digital interregional se menține la un nivel relativ constant.

Graficul și interpretarea au fost puse la dispoziție de Oana Ștefăniță, Alina Bârgăoanu și Raluca Buturoiu, membri în echipa proiectului „Starea Naţiunii”.

www.starea-natiunii.ro