Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepţi modul în care folosim aceste informaţii. Află mai multe aici

X

Pentru înțelegerea corectă a modelului de dezvoltare economică a României, analiza volumului producției în diferitele sectoare economice trebuie completată de analiza valorii adăugate brute. Valoarea adăugată brută este calculată ca diferență între valoarea producției în fiecare sector și consumul de bunuri intermediare care au contribuit la realizarea acesteia, reprezentând ceea ce adaugă fiecare sector peste aceste consumuri intermediare. Cu cât valoarea adăugată este mai mare, cu atât vorbim de o eficiență mai mare în utilizarea resurselor pentru dezvoltare.

grafic art 61 1grafic art 61 2

Sursa datelor: Eurostat, 2018,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a64&lang=en

Din analiza celor două grafice de mai sus, observăm următoarele aspecte importante pentru modul în care crește și se dezvoltă economia românească în ultimii ani (2016 comparativ cu 2000): producem cu valoare adăugată brută în scădere în sectoare vitale precum agricultura (scădere de aproximativ 7-8 procente), industria (scădere de un procent), comerțul, HORECA sau sectorul financiar; valoarea adăugată brută a crescut ca importanță pentru economia națională în sectoare precum cercetarea științifică și tehnică, construcții, transport și depozitare, imobiliare, educație și sănătate. Remarcăm, totuși, stagnarea în sectorul comunicațiilor și informației, un sector în care producția a avut o creștere semnificativă ca importanță, dar în care valoarea adăugată este în scădere ca pondere în economia națională.
În concluzie, reiese că dezvoltarea economiei românești se realizează cu o diminuare a contribuției agriculturii, industriei sau comerțului la valoarea adăugată brută totală, însoțită de o creștere a valorii adăugate brute totale în sectoare precum construcțiile sau imobiliarele. Un fapt îmbucurător este că, deși contribuția la producția totală a sectorului de educație și sănătate a scăzut, contribuția acestora la valoarea adăugată brută totală a crescut (aceste sectoare au costuri de producție asociate bunurilor intermediare în scădere).

Graficele și interpretarea au fost puse la dispoziție de Cristian Păun, Florina Pînzaru, Alina Bârgăoanu și Raluca Buturoiu, membri în echipa proiectului „Starea Naţiunii”.
www.starea-natiunii.ro