Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepţi modul în care folosim aceste informaţii. Află mai multe aici

X

Funcționarea, în condiții normale, a instituțiilor statului depinde, în mod fundamental, de resursele colectate sub formă de impozite (directe sau indirecte), venituri proprii (din companiile de stat, instituții de stat etc.) sau din alte surse nefiscale (donații, venituri de capital etc.). Nivelul veniturilor bugetare este important pentru dimensionarea cheltuielilor și explică o parte din deficitul bugetar (situația în care aceste venituri scad prin comparație cu cheltuielile). Veniturile bugetare depind, în mare măsură, și de gradul de conformare fiscală (disciplina de a achita obligațiile către stat), precum și de amploarea fenomenului de evaziune fiscală.

Analiza evoluției pe termen lung a ponderii veniturilor fiscale în PIB relevă faptul că România are o problemă reală cu conformarea fiscală și cu sistemul său fiscal (complicat, birocratic, cu taxe multe şi dificil de raportat etc.). În pofida creșterii economice din ultimii ani, nivelul veniturilor fiscale în PIB este în ușoară scădere. Acest nivel este cu aproximativ 10%-15% mai redus decât media UE, deși avem un nivel de taxe mai mare decât media UE în multe domenii (de exemplu, în cazul fiscalizării muncii).

România nu reușește să ajungă la performanța colectării fiscale la care au ajuns celelalte țări din UE. Explicațiile țin, în bună măsură, de dificultatea raportării și plății acestor obligații fiscale de către contribuabil. Remarcăm, în acest context, stabilitatea mai mare la nivelul UE/ Zonei Euro în materie de venituri fiscale ca pondere în PIB, prin comparație cu România, unde trendul nu este unul atât de liniar.

grafic art 55 1

Sursa datelor: Eurostat, 2018

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?wai=true&dataset=gov_10a_main

Urmărind situația la nivelul regiunii, observăm faptul că acest indicator a scăzut semnificativ în Polonia (de la 43,5% în 1995 la 38,8% în 2016). În Ungaria și România, scăderea a fost mai mică, de aproximativ 1% în 2016, comparativ cu 1995. Bulgaria este singura țară în care procentul veniturilor fiscale în PIB a crescut (de la 34% în 1995 la 35,5% în 2016). Datele din graficul de mai jos arată că România rămâne țara cu cel mai mic nivel al veniturilor fiscale în PIB-ul său din regiune (31,7%), fără ca acest indicator să înregistreze un salt semnificativ în ultimii 20 de ani pentru majoritatea acestor țări.

grafic art 55

Sursa datelor: Eurostat, 2018

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?wai=true&dataset=gov_10a_main

 

Această situație explică, în bună măsură, de ce România și țările din regiune sunt nevoite să apeleze la creșterea datoriei publice și de ce ele înregistrează permanent deficite bugetare (mai ales de ordin structural) ce trebuie privite cu mare atenție și ținute sub control.

Graficele și interpretarea au fost puse la dispoziție de Cristian Păun, Florina Pînzaru, Alina Bârgăoanu și Raluca Buturoiu, membri în echipa proiectului „Starea Naţiunii”.

www.starea-natiunii.ro