Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepţi modul în care folosim aceste informaţii. Află mai multe aici

X

Activitatea de cercetare-dezvoltare joacă un rol critic în procesul de inovare, precum și în susținerea creșterii economice. Ponderea cercetătorilor reprezintă un indicator important pentru evaluarea sectorului de cercetare și dezvoltare, pe diversele arii de performanță. Numărul cercetătorilor a crescut în ultimii ani la nivel european, deși în plan național valorile au rămas reduse, înregistrându-se chiar o ușoară scădere în 2014. Graficul de mai jos arată evoluția acestui indicator în perioada 2011-2015.

grafic 1 art42

Sursa datelor: Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?wai=true&dataset=rd_p_perslf

Legenda: Indicatorul se referă la salariații cercetători din activitatea de cercetare-dezvoltare cu normă întreagă care lucrează în următoarele sectoare: sectorul mediului de afaceri, sectorul guvernamental, învățământ superior și privat non-profit.


Datele arată că ponderea cercetătorilor din totalul forței de muncă în România este de aproximativ trei ori mai mică decât media europeană. În plan regional, doar Ungaria se apropie de media UE28, România și Bulgaria fiind pe ultimul loc. În vreme ce România nu a înregistrat creșteri importante în acest sector, Bulgaria a cunoscut o evoluție, în anul 2015, aceasta având aproape de două ori mai mulți cercetători comparativ cu planul național.

grafic 2 art42

Sursa datelor: Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?wai=true&dataset=rd_p_perslf

În ceea ce privește sectoarele de performanță, observăm că, în plan european, cea mai mare concentrare a cercetătorilor este în sectorul de afaceri, urmat de învățământul superior și de sectorul guvernamental. În România, cea mai mare parte a cercetătorilor aparține de sectorul guvernamental, urmat de sectorul de afaceri și de cel reprezentat de învățământul superior. Sectorul guvernamental cuprinde toate unitățile care aparțin administrației publice, precum și institutele naționale de cercetare-dezvoltare. Pentru sectorul non-profit nu sunt înregistrate date sau valorile sunt foarte scăzute atât în plan național, cât și european. La nivel european există o creștere a ponderii cercetătorilor pe toate sectoarele de performanță, în vreme ce în România există o stagnare a ponderii salariaților din acest sector, cauzată, printre altele, de investițiile foarte reduse în cercetare-dezvoltare – cele mai scăzute din regiune.

Graficele și interpretarea au fost puse la dispoziție de Oana Ștefăniță, Alina Bârgăoanu și Raluca Buturoiu, membri în echipa proiectului „Starea Naţiunii”.

www.starea-natiunii.ro