Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepţi modul în care folosim aceste informaţii. Află mai multe aici

X

Dezvoltarea sectorului de informații și comunicații (ICT) este o condiție indispensabilă pentru evoluția unei societăți contemporane, fiind un sector inovativ și, totodată, cadrul de dezvoltare a inovațiilor din celelalte sectoare economice. Tehnologia informației și a comunicațiilor este importantă pentru dezvoltarea economică și socială, asigurând baza pentru crearea și funcționarea unei întregi infrastructuri digitale. Cu cât comunicațiile sunt mai dezvoltate, cu atât societatea în rețea poate fi mai eficientă. Ponderea sectorului ICT în PIB arată nu doar volumul acestui sector, ci și activitatea din cadrul său. În graficul de mai jos poate fi văzută evoluția acestui indicator în perioada 2010-2014.

 

 grafic art 27

Sursa datelor: Eurostat, 2017

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00074&plugin=1

Legendă: Indicatorul se calculează ca valoarea adăugată față de factorul cost în sectorul ICT ca procent din valoarea totală adăugată față de factorul cost. Calculul este defalcat pe două categorii – manufacturi și servicii.

 

În cazul României, datele sunt comparabile cu țările din regiune (3,31% în 2014), fără variații considerabile de-a lungul anilor. Valorile sunt asemănătoare cu cele ale Poloniei (3,05% în 2014), dar mai reduse decât ale Ungariei (5,69% în 2014) sau Bulgariei (4,9% în 2014), care sunt fruntașe în regiune. Observăm că importanța sectorului ICT se menține la un ritm constant în perioada de referință. Totuși, nu trebuie neglijat faptul că acest sector – un facilitator al inovației și al dezvoltării societății cunoașterii – poate reprezenta o valoare adăugată importantă la economia ţării.

 

Graficul și interpretarea au fost puse la dispoziție de Oana Ștefăniță, Alina Bârgăoanu și Raluca Buturoiu, membri în echipa proiectului „Starea Naţiunii”.

www.starea-natiunii.ro