Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepţi modul în care folosim aceste informaţii. Află mai multe aici

X

Ultimele decenii au consemnat o creştere constantă a datoriei publice la nivel global, inclusiv în statele dezvoltate ale lumii. Creşterea simţitoare a datoriei publice a avut loc pe fondul acumulării unor deficite bugetare semnificative şi al unui ritm de creştere economică nesatisfăcător. Datoria publică în continuă creștere poate duce la risc sistemic, mai ales atunci când depășește un anumit procent din PIB (în medie, acest prag se situează în jurul a 60% pentru țările dezvoltate și a 40-50% pentru țările emergente), iar banii împrumutați sunt direcționați către acțiuni ce nu generează dezvoltare economică. Asemenea situații duc, de cele mai multe ori, la apariția unor incertitudini legate de capacitatea sau de voința guvernelor de a putea plăti înapoi datoria contractată.

Dacă ne uităm la datele statistice aferente anului 2016, putem observa că România, comparativ cu restul țărilor din regiune, nu stă foarte rău în ceea ce privește datoria publică raportată la PIB, cu un nivel de 37,6%. Acesta este semnificativ mai mic decât al Ungariei (74,1%) sau al Poloniei (54,4%) (Eurostat, 2016).

Totuși, România este într-un proces de continuă îndatorare, cu un ritm susținut în ultimii ani. Rezultatul creșterii constante a datoriei publice, coroborată cu scăderea demografică continuă, este surprinzător: datoria publică pe cap de locuitor, adică datoria făcută de stat și alocată fiecărui român este în prezent la un nivel nemaiîntâlnit, de 3.189 euro (date valabile pentru anul 2016). Acest nivel, comparat cu cel din 1995, de 65 de euro (echivalent), înseamnă o creștere de cincizeci de ori.

grafic art 11

Sursa datelor: Eurostat 2017, prelucrare din http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10dd_edpt1&lang=en și din http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10dd_edpt1&lang=en.

Legendă: datoria publică per capita în România, echivalent euro (1995-2016)

 

Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă acest nivel al datoriei publice per capita, putem considera o familie românească generică de patru persoane (doi adulți și doi copii). La nivelul anului 2016, ca urmare a îndatorării guvernamentale, această familie este împovărată cu o datorie echivalentă cu 12.756 euro. Mai mult, dacă luăm în considerare că cei doi adulți din familie câștigă salariul minim pe economie, putem vedea că această sumă acumulată ca datorie publică înseamnă, pentru ei, echivalentul a aproximativ 2,5 ani de salarii nete. De aceea, este important să urmărim atât nivelul datoriei publice, cât și folosirea sa; este nevoie ca banii împrumutați de stat să fie direcționați către activități generatoare de dezvoltare economică și nu către activități cu efect de antrenare redus (cum sunt, de pildă, cele de recreere).

Graficul și interpretarea au fost puse la dispoziție de Cristian Păun şi Florina Pînzaru, membri în echipa proiectului „Starea Naţiunii”.

www.starea-natiunii.ro