Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepţi modul în care folosim aceste informaţii. Află mai multe aici

X

Dezvoltarea unei ţări depinde în mare parte de potenţialul ei demografic şi de capacitatea acesteia de a asigura condiţii cât mai bune privind starea de sănătate a populaţiei. Rata mortalităţii infantile este un indicator de bază privind bunăstarea unei naţiuni, funcționând ca un fel de barometru-reper al nivelului de dezvoltare. Împreună cu indicatorul privind speranţa de viaţă, rata mortalităţii infantile reflectă starea de sănătate şi de educaţie a unei populaţii, calitatea şi utilizarea serviciilor medicale.

grafic art 8

Sursa datelor: Eurostat 2017, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00027&plugin=1

Legendă: Rata mortalităţii infantile determină intensitatea mortalităţii infantile şi este un indicator de bază privind dezvoltarea economico-socială a unei ţări. Indicatorul ia în calcul decesele sub un an, înregistrate într-o perioadă de timp, raportate la mia de născuţi-vii.

Graficul arată că, în toată perioada analizată, rata mortalităţii infantile în România are valorile cele mai mari faţă de ţările de referinţă europene. Chiar dacă a avut un trend descendent după 1990, de la o rată de peste 26 de decedaţi sub un an la mia de născuţi vii în 1990 la o rată de 7,6 de decedaţi sub un an la mia de născuţi vii în 2015, valoarea ratei mortalităţii infantile este dublă faţă de media europeană care se situa undeva la 3,7 în 2015.

Valoarea mare a acestui indicator afectează structura demografică a populaţiei pe termen lung, având implicaţii majore în dezvoltarea economică şi socială a României. În acest sens, indicatorul devine element central pentru elaborarea strategiilor naţionale privind dezvoltarea durabilă.

Graficul şi comentariile au fost puse la dispoziţie de Veronica Dumitrașcu, Valeriu Frunzaru, Alina Bârgăoanu și Raluca Buturoiu, membri în echipa proiectului „Starea Naţiunii”.

www.starea-naţiunii.ro