Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepţi modul în care folosim aceste informaţii. Află mai multe aici

X

Transportul este un element cheie în dezvoltarea economică a unei națiuni. Fără un sistem de transport adecvat, persoanele și mărfurile au o mobilitatea redusă cu impact direct asupra costurilor și valorii adăugate în economie.

În ceea ce privește transportul de persoane, acesta este important nu doar pentru mobilitatea în plan teritorial a forței de muncă, ci și pentru mobilitatea elevilor și studenților (în special în zonele metropolitane) și pentru susținerea activităților de turism local și internațional. Atunci când ne referim la transportul de persoane, avem în vedere toate sistemele de transport (aerian, rutier, feroviar și naval). Indicatorul aferent calculează valoarea totală a serviciilor de transport de persoane (număr de pasageri înmulțit cu tarife de transport).

Analiza evoluției volumului de persoane transportate în sistemul de transport din România, raportat la PIB, arată o tendință de scădere pe termen lung (Figura 1). Recuperarea, comparativ cu anul de referință 2001, se face cu mare dificultate. Scăderea volumului prin raportare la PIB poate să reflecte două situații: fie scăderea tarifelor de transport, fie reducerea numărului de persoane transportate. În primul caz, scăderea tarifelor de transport se produce în condițiile în care numărul de pasageri rămâne constant sau chiar crește, ceea ce reprezintă o situație pozitivă, deoarece ponderea valorii transportului de persoane în PIB scade în acest caz.

 grafic art 95 1 1

Figura 1. Evoluția transportului de pasageri în România.Sursa datelor: Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=tran_hv_pstra&lang=en

Ponderea volumului de transport de pasageri în PIB a scăzut mai mult decât media Uniunii Europene și recuperarea se face mult mai dificil, ceea ce ne îndreptățește să concluzionăm că factori precum starea infrastructurii, migrația, dezvoltarea economică foarte concentrată în plan teritorial își pun amprenta asupra dezvoltării acestui sector-suport important pentru starea unei națiuni (Figura 2).

grafic art 95 2 2

Figura 2. Evoluția traficului de persoane România, comparativ cu media UE

Sursa datelor: Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=tran_hv_pstra&lang=en

Putem observa însă că, prin comparație cu statele din regiune, România nu stă foarte rău (Figura 3). Țările în care volumul transportului de pasageri prin raportare la PIB s-a prăbușit foarte mult sunt Slovacia, Polonia și Cehia.

grafic art 95 3 3

Figura 3. Evoluția traficului de persoane România comparativ cu țările din regiune. Sursa datelor: Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=tran_hv_pstra&lang=en

Trebuie menționat faptul că indicatorul nu surprinde importanța acestui sector de transporturi în formarea PIB-ului, ci doar dinamica acestui indicator în timp (cu alte cuvinte, cum s-a modificat importanța acestui sector față de anul 2001). În România, importanța acestui sector pentru formarea PIB a rămas la un nivel mult mai apropiat de anul 2001 decât în cazul Poloniei, Cehiei sau Slovaciei. În acest sens, comparația cu Polonia ne dezvăluie că, în România, contribuția acestui sector a rămas relativ nemodificată, în timp ce în Polonia importanța sectorului a scăzut semnificativ (Figura 4).

grafic art 95 4 4

Figura 4. Evoluția traficului de persoane România comparativ cu Polonia. Sursa datelor: Eurostat; Link: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=tran_hv_pstra&lang=en

Datele prezentate mai sus ne permit să concluzionăm că, în România, volumul de transport de pasageri a avut un ritm de creștere inferior ritmului de creștere economică, fapt ce a redus constant din importanța acestui sector la formarea produsului intern brut. Situația este comparabilă cu media Uniunii Europene și este mai bună prin comparație cu cea a țărilor din regiune.

Graficele și interpretarea au fost puse la dispoziție de Cristian Păun și Flavia Durach, membri în echipa proiectului „Starea Naţiunii”.

www.starea-natiunii.ro